HR Dagarna 2017 blickar framåt med temat ”Framtidens organisationskultur & -struktur”

Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt och i denna snabba förändring spelar HR en avgörande roll. Globalisering, digitalisering och gig-ekonomi är några exempel på faktorer som utmanar våra organisationsformer, arbetssätt, ledarskapet och den kultur som föds ur dessa aspekter.

På HR Dagarna kommer vi tillsammans med våra föredragshållare och inspirationsföreläsare genom olika ingångar beröra de utmaningar som varje arbetsplats, både utifrån ett individ- och grupperspektiv, kommer att behöva ta ställning till för att även fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga. Vi får en inblick kring den roll som HR kommer att behöva inta för att fortsatt kunna bidra till verksamhetens utveckling, konkurrenskraft och attraktivitet.

Varmt välkommen till HR Dagarna 2017!

Manne Didehvar

Generalsekreterare

Anmäl dig nu!

Anmälan »

Moderator

  • Annika Jankell Moderator

    Annika Jankell är journalist och programledare (SVT, TV4 och SR)..

Årets talare